Grote clubactie

We verkopen loten van de Grote Clubactie. De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk loten verkoopt. Met de opbrengst kunnen we extra dingen doen voor de club. Nieuwe gymnastiek materialen voor de jeugd, ballen…

We proberen de contributie laag te houden. De subsidie van de gemeente gaat omlaag en we proberen op deze manier toch extra geld binnen te krijgen.
De boekjes met bonnen moeten worden voorzien van de naam van de club: Sportvereniging S en O, en je eigen naam.

Degene die een lot koopt vult naam en bankgegevens in. Het rechter gedeelte geef je mee. Het geld door een éénmalige machtiging geïncasseerd. Het lotnummer komt op het bankafschrift.

Als je loten hebt verkocht lever je het boekje vóór 1 november in bij de leiding of deponeert het in de doos in het toestellenhok.

Je kan ook online loten kopen via https://www.clubactie.nl/actie/SportverenigingSenO

Succes met de verkoop!