Bewaren en beschermen persoonsgegevens

Afspraken Sportvereniging S en O met betrekking tot bewaren en beschermen persoonsgegevens

Vastgesteld juni 2020

Het bestuur van Sportvereniging S en O vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van haar leden en donateurs goed beschermd zijn en heeft daarover de volgende afspraken gemaakt.

Bewaren persoonsgegevens

In de ledenadministratie van Sportvereniging S en O worden algemene persoonsgegevens bewaard. Dit zijn naam, adres, woonplaats, emailadres en banknummer.

Op het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van Sportvereniging S en O kunnen leden aangeven of zij toestemming geven voor het gebruik van hun persoons-gegevens.

Doel bewaren persoonsgegevens

Sportvereniging S en O bewaart deze gegevens omdat zij haar leden wil kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, het toezenden van informatie en kunnen informeren over de activiteiten van Sportvereniging S en O. Het bankrekeningnummer en het incassoformulier waarop dit vermeld staat, worden bewaard om het lidmaatschapsgeld automatisch te kunnen incasseren.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

De persoonsgegevens en het bankrekeningnummer kunnen worden ingezien door de bestuursleden van Sportvereniging S en O.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

De gegevens worden bewaard in een ledenadministratie-programma (PCLeden) op een beveiligde computer van de penningmeester van Sportvereniging S en O.

Aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens

Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen, persoonsgegevens corrigeren of laten verwijderen door een email te sturen naar sportverenigingseno@gmail.com

In verband met reünies worden de gegevens niet automatisch verwijderd, enkel op aanvraag.

De website van Sportvereniging S en O www.sportverenigingseno informeert de leden van Sportvereniging S en O waarom zij de persoonsgegevens verwerkt.

Foto/video/social media

Foto’s of filmopnames, in de vorm van sfeerbeelden, worden alleen gemaakt voor het promoten van (activiteiten van) Sportvereniging S en O. Mocht er bezwaar zijn tegen een bepaalde foto of filmopname, dan wordt deze op verzoek verwijderd. We gaan ervan uit dat iedereen hier zelf ook zijn verantwoording in neemt.

Vragen over de AVG

Indien leden vragen hebben over de AVG kunnen zijn terecht bij de secretaris van Sportvereniging S en O. De secretaris houdt zich binnen het bestuur bezig met het bewaken en bewaren van de persoonsgegevens van Sportvereniging S en O.

Sporten in Sinderen